Så svag är hadîthen ”Början av Ramadhân är nåd…”

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Dha´îf al-Djâmi´ as-Saghîr (2135)

2135 – Början av Ramadhân är nåd, dess mitt är förlåtelse och dess slut är frigivning från Elden.

Rapporterad av Ibn Abîd-Dunyâ i ”Fadhlu Ramadhân”, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” och Ibn ´Asâkir via Abû Hurayrah.

Mycket svag.

Se ”adh-Dha´îfah” (1569).