Så steg deras lugn och övertygelse

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/602)

Allâh (´azza wa djall) sade:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

”De som kände sin tro växa, när de varnades att folket hade dragits samman mot dem och att de borde vara på sin vakt, och svarade: “Allâh räcker för oss och Han är den bäste förvaltaren.”1

Folket åsyftar Abû Sufyân och hans kumpaner. Versen betyder att muslimerna inte blev moraliskt nedslagna, de snarare ignorerade varningen. Istället handlade de uppriktigt gentemot Allâh varvid deras lugn och övertygelse steg. Det bevisar att tron stiger och sjunker.

13:173