Så slutar upproren i Syrien, Irak och Libyen

Fråga: Hör det till Salafs metodik att hetsa lekmännen mot makthavarna?

Svar: Nej. Dock vill jag skilja mellan dagens makthavare och makthavarna på Banû Umayyahs och Banûl-´Abbâs tid. Du läser historia för att inse hur mycket gott de medförde. Jag tillåter emellertid inga uppror mot makthavarna eftersom de orsakar blodspillan bland muslimerna. Det finns en lärdom i det som har hänt tidigare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd oss prövningar.

Jag råder studenterna att inte sysselsätta sig med makthavarna. I stället skall de söka nyttig kunskap. De skall inte rådfråga de lärda om deras fall. Varför skall vi sysselsätta oss med den frågan? Vi kallar inte till revolter och revolutioner. Jag svär vid Allâh att jag inte vill ha en revolution i Irak för att den kommer att orsaka blodspillan bland muslimerna. Jag vill inte ha en revolution i Libyen för det är bara de stackars människorna som kommer att råka illa ut. Jag vill inte heller ha en revolution i Syrien för det är bara muslimerna som kommer att råka illa ut.