Så slutar Takfîrî-ungdomarnas drömmar

Samfundet har prövats av grupper som låter muslimerna utgöra en försökskanin på vägen till makten i islams namn. I början är de svaga och dolda. När de väl har fått med sig ett antal ivriga ungdomar förda av entusiasm och känslor, börjar de kämpa för att ändra på samhället. Deras drivkraft är deras förståelse av begreppen Hâkimiyyah, förislamisk tid och kamp.

Därefter tar det intet lång tid förrän grupperna lämnar striden utmattade och sårade. Bakom sig lämnar de ungdomar som antingen har stupat, fördrivits eller också tillfångatagits. Allt detta för drömmarna och slogan som gruppens ledare har lovat dem. Och så fortsätter bedrövligheterna. De olycksdrabbade försöken förflyttas från ett muslimskt land till ett annat. Det här tillståndet beror på en ytterst fattig förståelse av föreskriften.

En av dessa grupper är al-Ikhwân al-Muslimûn med dess tre inriktningar: Bannâ’iyyah, Qutbiyyah och Surûriyyah. De är vaggan för Takfîrî-ideologin och grunden till dagens Hizbiyyah-grupper.