Så slaktas gräshoppor

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/883)

1189 – Min fader frågades om det är tillåtet att tillaga gräshoppor genom att slänga dem i kokande och saltat vatten vari de följaktligen dör. Han svarade:

Så slaktas de.”

Jag sade till min fader:

”Hur är det om de kastas direkt i eld för att tillagas?”

Han svarade:

”Det är harmlöst. Jag vet inte att de och fiskar slaktas.”