Så slaknar ett kall

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Khulâsatu Akhbâr-ir-Rihlah al-Albâniyyah ilâd-Diyâr-il-Misriyyah, sid. 43-44

Efter att Ansâr-us-Sunnahs grundare Shaykh Muhammad Hâmid al-Faqî hade dött, efterträddes han av människor som inte besatt någon djupare kunskap om Qur’ânen, än mindre om Sunnah. Därför började denna grupp och dess aktiviteter att slakna. Med tiden blev denna grupp precis som alla andra islamiska grupper som tillskrivs följda rättsskolor vid namn och ingenting annat. Så började tyvärr även denna grupp – Ansâr-us-Sunnah – att slakna. Så fort jag kom in i deras center som är benäget i ett gammalt tvåvåningshus, märkte jag att de har gjort källaren till en moské vari de ber sina flesta böner. Jag lade märke till flera saker som bevisar gruppens avlägsenhet från Sunnah, än mer dess avlägsenhet från kallet till Sunnah.