Så skyddas ungdomarna mot extremism

Fråga: Hur skyddar man den islamiska världens ungdomar mot extremistiska ideologier?

Svar: Efter Allâhs tillstånd ligger skyddet först och främst i att de lär sig Qur’ânen och Sunnah och studerar nyttiga böcker under de lärda. Båda faktorerna måste uppfyllas:

1 – Boken som du studerar skall vara en av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs pålitliga böcker.

2 – Din lärare skall vara religiös och ha kunskap om religionens domar och dogm.

Bådadera är alltså ett krav; sund lärare och sund bok.