Så skyddas innovatören

Abût-Tufayl sade:

”´Alî fick frågan: ”Har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) särskilt er med något till skillnad från alla andra människor?” Han svarade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inte särskilt oss med något till skillnad från alla människor frånsett det som finns i min svärdslida. Han tog fram ett ark ur den. På det stod följande:

Allâhs förbannelse vilar över den som slaktar för någon annan än Allâh. Allâhs förbannelse vilar över den som stjäl markens milstolpar. Allâhs förbannelse vilar över den som förbannar sina föräldrar. Allâhs förbannelse vilar över den som ger skydd till en محدث.”

محدِث syftar på personen som sprider fördärv på jorden. Hadîthen handlar alltså om den som stödjer eller skyddar en gärningsman så att han inte kan ställas inför rätta.

Hadîthen rapporteras också i form av محدَث, det vill säga en innovation. I så fall betyder det att man är tillfredsställd och tolerant mot den. Den som behagas av en innovation eller godkänner dess utövare så att ingen fördömer honom för den, har skyddat honom.