Så skyddar al-Halabî al-Maghrâwî och al-Ma’ribî

al-Halabî sade:

”Det får inte fortsätta vara så att man prövar folk med individer och orsakar splittring på grund av individer. En sådan prövning får endast ske med en person som Ahl-us-Sunnah och deras lärda är enade om att kritisera och fördömda eller prisa och berömma. Det tror jag inte är fallet med dessa två – al-Maghrâwî och al-Ma’ribî – och dem som går deras väg.”

Varken Abûl-Hasan eller al-Maghrâwî tillhör Ahl-us-Sunnah. Ahl-us-Sunnahs lärda har inte alls enats om att de inte skall förtalas för att de håller fast vid Sunnah, följer Sunnah och månar om Sunnah. Deras böcker och handlingar bevisar att de är långt borta från Sunnah. Jag vet inte hur du kan föreställa dig något sådant.

Ser du inte hur Abûl-Hasan avslår enstaka återberättares underrättningar, Khabar-ul-Âhâd?

Ser du inte avvisningarna mot honom som har skrivits av den ädle lärde Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî i boken benämnd ”Madjmû´-ur-Rudûd ´alâ Abîl-Hasan”?

Har du inte sett hur han stiftar principer för att kunna försvara Ahl-ul-Bid´a?

Har du inte sett att han har skrivit en bok i vilken han försvarar Ahl-ul-Bid´a och deras ledare? Den består av två volymer och heter ”ad-Difâ´ ´an Ahl-il-Bid´a”.

Vet du inte att han har tagit avstånd från Ahl-us-Sunnah i Jemen och anklagar dem för sjukdom?

Vet du inte att han bokstavligt sade att Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs metodik – som är Salafs metodik och godkänd av dagens stora lärda däribland Shaykh al-Albânî – är annullerad? När Abûl-Hasan blev frågad ”Varför talade du inte om detta innan prövningen bröt ut? Varför klargjorde du inte förr att Shaykh Rabî´ och dessa människor har osunda principer” svarade han:

”Shaykh Rabî´s principer är annullerade i [min bok] ”as-Sirrâdj al-Wahhâdj” sedan 1418.”

Med sina osunda principer har Abûl-Hasan sysselsatt människorna med att:

1 – Enstaka återberättares underrättningar, Khabar-ul-Âhâd, nyttar endast ett antagande och ingen kunskap.

2 – Människors generella ord skall tolkas med deras specifika

3 – ”Man skall råda utan att riva.”

4 – ”Vi skall ha en vid metodik som rymmer alla Ahl-us-Sunnah och hela samfundet.”

5 – ”Vi skall inte efterapa.”

6 – ”Vi följer bevisen.”

7 – ”Ingen har patent på kallet. Kallet behöver inga dörrvakter.”

Syftet med allt det är att angripa Salafs metodik och fälla dess lärda. Dock har Allâh fällt honom och fått hans drömmar att rinna ut i sanden. Hur kan han förkasta de lärdas kritik som är baserad på bevis och belägg för att han påstår att de endast efterapar Shaykh Rabî´? Faktum är att de har minst med efterapning att göra. Abûl-Hasan:

1 – Förtalar följeslagarna när han kallar dem för ”avskum”.

2 – Beskriver vissa profeter i form av klandervärd hast.

3 – Förtalar följeslagarna när han säger att deras uppfostran var defekt.

4 – Besitter osunda principer och falska tvivel i form av att anklaga bevisen för ”irrelevanta”, ”skrämsel” och ”kritik utan orsak”.

Titta hur han eggar de unga och dumma mot de lärda och får dem att förkasta deras domar när han orättvist anklagar dem för att tala utav en dolda agenda. Detta gjorde han efter att ha sått splittring.

Vet du att Abûl-Hasan har flera gånger manat till splittring och hyllat den? Hur mycket har inte de välvilliga i Jemen och Saudiarabien försökt släcka tumulten och förhindra splittringen, men hans onda önskningar och synliga och osynliga agendor vidhåller splittring, uppdelning, krig och kaos.

Vet du att han har mer än 80 band som består av krigföring mot Ahl-us-Sunnah och prövningar? Därtill hans och hans anhängares provokationer och inlägg på internet.

Har du inte läst hur al-Maghrâwî citeras från sina kassettband när han gör Takfîr på muslimerna?