Så skrev profeten

Fråga: Bevisar inte profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Låt mig skriva en skrift till er.”

att han var skrivkunnig?

Svar: Nej. Det betyder att han skulle befalla en skribent att skriva. När han dikterar så är det som att han själv skriver. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dikterade för ´Alî bin Abî Tâlib, Mu´âwiyah bin Abî Sufyân och andra som skrev ned.