Så skiljer sig Âdam från andra skapelser

Opponenten påstår att han återberättade från Bishr al-Marîsî via läsning att Bishr sade till honom att återberätta från honom att Allâhs ord till Iblîs:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1

betyder att Allâh tog Sig an att skapa honom. Hans ord:

بِيَدَيَّ

”… med Mina händer…”

understryker bara skapandet och inte att Han verkligen skapade honom med Sina händer.

Känner al-Marîsî, som är okunnig om Allâh och Hans verser, till någon annan skapelse än Âdam som Allâh inte har tagit Sig an att skapa med tanke på att Allâh har endast tagit Sig an att skapa Âdam och inte skapat honom med Sin hands vidröring? I så fall får han nämna den skapelsen. Den som anser att Allâh inte har tagit Sig an att skapa något, litet som stort, hädar.

Allâh tar Sig an att skapa skapelsen med Sin order, Sitt ord och Sin vilja. Dock skapade Han Âdam genom att röra honom med Sin hand. Âdams själ är den enda själen som Han har skapat med Sina händer. Således särskilde och upphöjde Han honom. Annars hade Âdam inte särskilt sig med en dygd från andra skapelser. Ty enligt dig är alla skapade utan vidröring.

Att:

بِيَدَيَّ

”… med Mina händer…”

är ett understrykande är helt korrekt. På grund av din okunnighet om dess betydelse har du accepterat den. Versen understryker, bekräftar och förklarar Allâhs två händer så att slavarna vet att Allâh verkligen skapade Âdam med vidrörningen av Sin hand. Allâh (ta´âlâ) har ju skapat många skapelser i himlarna och på jorden som är både större och mindre än Âdam. Han har skapat profeterna och sändebuden. Varför underströk Han inte något om dem liksom Han underströk om Âdam? Enligt al-Marîsî har ju alla skapats i förhållande till Allâhs händer som Âdam. Om han är ärlig får han nämna någon skapelse som vi känner till. Annars förnekar han Allâhs verser och Allâhs händer.

138:75