Så skapas skapelsen

Märkligare än så är att du sade:

”Jag frågade Bishr al-Marîsî om Allâhs ord:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

“När det är Vår vilja att något skall vara säger Vi endast till det: ”Var!” – och det är.”1

varpå han svarade: ”Han formar det som Han vill utan att säga: ”Var!””

Kunde du inte hitta någon mer vägledd och kunnigare om tolkningen till den här versen är Bishr som hädar en Herre som säger till något ”Var!” och det är? Detta är det välkända om hans dogm var han än befinner sig: Allâh har aldrig sagt ett ord. Att du av alla lärda frågar just Bishr om tolkningen till den här versen bevisar bara hur misstänkt och dubiös du är och att du gjorde så utav en agenda. Varför frågade du inte Abû ´Ubayd, Abû Nu´aym och deras gelikar band de religiösa, dygdiga och om Sunnah kunniga människorna?

Därefter påstår du att Bishr säger att Allâh skapar skapelsen med Sin vilja utan att säga: ”Var!” Sedan tolkar du hans ord och menar att han vill säga att skapelserna inte är skapade av ”Var!” och att Allâh formar det Han vill utan en beskaffenhet och att talet kan förstås på olika sätt.

Den här opponenten skall veta att de båda har ljugit om Allâh med sin tolkning. Ni har förnekat Allâhs ord:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

”När det är Vår vilja att något skall vara säger Vi endast till det: ”Var!” – och det är.”

eftersom ni säger att saker och ting blir visst till utan att Han säger ”Var!” och att de istället blir till med Hans vilja. Detta är en förnekelse av det som Allâh har uppenbarat. Ty Allâh kombinerade ordet med viljan och sade:

إِذَا أَرَدْنَاهُ

”När det är Vår vilja…”

Viljan kommer alltså före ordet. Därefter sade Han:

كُن

”Var!”

Alltså skapas skapelsen med Hans vilja och ord. Det sker precis som Den trovärdigaste av de trovärdiga sade:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

”När det är Vår vilja att något skall vara säger Vi endast till det: ”Var!” – och det är.”

och inte som den lögnaktigaste av de lögnaktiga tolkade. Människorna är inte i behov av att få den här frågan tolkad. Den här frågan är inte komplicerad som lekmännen är okunniga om. Vad skall då sägas om de lärda? Den här frågan är inte oklar för människan som har fått någon form av intellekt och kännedom så att hon skall behöva fråga al-Marîsî som inte känner sin Herre, än mindre Hans tal.

Det som får al-Marîsî och hans anhängare att fastslå detta är att de vet att om de erkänner att Allâh skapar skapelsen med Sitt tal ”Var!”, så blir de tvungna att erkänna att Qur’ânen, Tora och Evangeliet också tillhör Hans tal. Därför vägrar de. Enligt dem har Allâh aldrig talat och inte heller talar Han.

116:40