Så skapas allting

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 206

Låt oss ta Allâhs tal som ett annat exempel:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord.”1

Det betyder att Qur’ânen är Allâhs tal.

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

”Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”2

Här undertsryks verbet med dess rot, vilket häver möjligheten till metaforism, såväl hos dem själva som hos andra.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”3

Detta är ett av bevisen för att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) talar. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skapar Sin skapelse med Sitt tal. Himlarna, jorden, paradiset, helvetet, bergen, haven, floderna – allt skapades av Allâhs tal. Allt universellt och föreskrivet uppstår av Allâhs (ta´âlâ) tal. Den som efter allt detta påstår att Qur’ânen är skapad, är otrogen enligt Salaf.

19:6

24:164

336:82