Så skapar skapelsen

Allâh (´azza wa djall) berättade att ´Îsâ (´alayhis-salâm) sade:

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ

Jag skall skapa åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Allâhs tillåtelse skall den bli en fågel.”1

Versen bevisar hur skapelsen skapar. Den påminner om Hans (ta´âlâ) ord:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Väldig vare Allâh, den bäste av skaparna!”2

Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De som gör dessa bilder skall straffas på Domedagen och det kommer att sägas till dem: ”Ge liv i det som ni har skapat!”3

Men skapelsens skapande är inget verkligt sådant utan endast en förändring eller förvandling. En människa kan exempelvis skapa en fågel av lera, men det är Allâh som har skapat leran. Ingen skapelse kan skapa något på egen hand. När skapelsen skapar omvandlar den bara en sak till en annan.

13:49

223:14

3al-Bukhârî (2105) och Muslim (2107).