Så skapade Allâh himlarna

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

”Vi har byggt himlen och gett den en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar den.”1

Allâh (ta´âlâ) säger att Han har lyft himlarna till ett tak med styrka2. Liknande har andra tolkare sagt.

´Alî berättade för mig: Abû Sâlih berättade för oss: Mu´âwiyah berättade för mig, från ´Alî, från Ibn ´Abbâs som sade om:

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

”Vi har byggt himlen och gett den en fast struktur…”

”Det vill säga med styrka.”

Muhammad bin ´Amr berättade för mig: Abû ´Âsim berättade för oss: ´Îsâ berättade för oss: al-Hârith berättade för mig: al-Hasan berättade för oss: Waraqâ’ berättade för oss, från Ibn Abî Nudjayh, från Mudjâhid som sade om:

بِأَيْدٍ

”… och gett den en fast struktur…”

”Det vill säga med styrka.”

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade om:

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

”Vi har byggt himlen och gett den en fast struktur…”

”Det vill säga med styrka.”

Ibn-ul-Muthannâ berättade för oss: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Mansûr som sade om:

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

”Vi har byggt himlen och gett den en fast struktur…”

”Det vill säga med styrka.”

Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb berättade för oss: Ibn Zayd sade om:

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

”Vi har byggt himlen och gett den en fast struktur…”

”Det vill säga med styrka och kraft.”

Ibn Humayd berättade för oss: Mihrân berättade för oss, från Sufyân som sade om:

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

”Vi har byggt himlen och gett den en fast struktur…”

”Det vill säga med styrka.”

151:47