Så skall Takfîriyyûn betraktas

Takfîriyyûn är ett vilset folk. Jag råder bröder i Baydhâ’, Ibb och andra platser att hålla sig borta från dem och att de betraktar dem i egenskapen av vilsna, långt borta från religionen och en fara för islam och muslimerna. Alla som förtalar islam använder sig av dem.

Likaså råder vi Takfîriyyûn att ångra sig inför Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och fråga de lärda. Om de fortsätter i detta vilsna tillstånd kommer de att träffa sin Herre därefter varpå de kommer att ångra sig.