Så skall sanningen förklaras för människorna

al-Bukhârî sade:

129 – Musaddad berättade för oss: Mu´tamir berättade för oss: Jag hörde min fader säga: Jag hörde Anas bin Mâlik säga: Jag fick reda på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh bin Djabal:

”Den som träffar Allâh utan att ha avgudat med Honom något inträder paradiset.” Han sade: ”Skall jag inte berätta det för människorna?” Han svarade: ”Nej. Jag befarar att de förlitar sig på det.”

Det här kapitlet är viktigt och handlar om att man skall ta hänsyn till människornas tillstånd när man lär dem. Om man fruktar att kunskapen kommer att missförstås skall man inte dela med sig den. Ty det är viktigare att förebygga nackdelar än att medföra fördelar. Till följd därav sade ´Alî:

”Tala med människorna om det som de känner till. Vill ni att de beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”

Det vill säga det som de kan känna till och inte det som de redan känner till eftersom de inte behöver veta det de redan vet. Berätta för dem det som de kan känna till och inte det som de inte kan känna till. Han (radhiya Allâhu ´anh) förklarade orsaken och sade:

”Vill ni att de beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”

Om du talar om för lekmännen något som de inte känner till, ehuru det är från Qur’ânen och Sunnah, säger de att det är en ny religion och förkastar det.

Betyder det att vi inte skall berätta sanningen för människorna? Nej. Vi skall berätta sanningen, men vi skall vänta på rätt tillfälle så att de accepterar sanningen på ett korrekt sätt. Det görs på så sätt att vi börjar nerifrån och går sedan stegvis uppåt.

När vissa bröder vill tala om en av Allâhs egenskaper börjar de visa med händerna. De säger exempelvis att Allâh skall lägga himlen på ett finger, jordarna på ett annat och nämner de fem resterande fingrarna som nämns i Ibn Mas´ûds hadîth1 och visar med händerna. Det är förbjudet. Vem har sagt till dig att Allâhs fingrar är som dina fingrar?

Om du talar med lekmän på det viset, så kommer de att jämföra Allâh med skapelsen eftersom de inte förstår. Om någon då säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade på sitt öga och öra när han läste:

إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Allâh hör allt, ser allt.”2

så säger jag att det finns en skillnad mellan din handling och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling och dem som tittade på sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och dem som tittar på dig.

1al-Bukhârî (4811) och Muslim (2786).

24:58