Så skall resningen nämnas

Resningen skall nämnas utan tolkning. Det handlar om Hans essens resning över tronen som inte är i form av sittning eller vidrörning, vilket Mudjassimah och Karrâmiyyah säger, eller övermäktighet och överlägsenhet, vilket Ashâ´irah säger, eller erövring och dominans, vilket Mu´tazilah säger. Föreskriften har ju inte nämnt det. Inte heller har något sådant rapporterats från följeslagarna, efterföljarna eller Salaf bland Ahl-ul-Hadîth och andra. Det enda som rapporteras från dem är att de sade det som står.