Så skall muslimerna bemöta Ramadhân

Fråga: Kan ni ge ett råd till muslimerna om hur den välsignade Ramadhân skall bemötas med tanke på att det sänds många TV-serier och skådespel som distraherar samfundet och förstör deras karaktärer och religion?

Svar: Det är obligatoriskt att bemöta den här månaden med glädje och lycka samt tacksamhet till Herren (subhânah) som har låtit dem uppleva den. De är skyldiga att respektera den här månaden som står för lydnad, dyrkan och Qur’ân-läsning. De skall inte göra något som distraherar dem från dess förträfflighet som till exempel TV-serier, komedier och lustspel. När Ramadhân inträder börjar Satans soldater sända TV-program och andra saker som distraherar muslimerna från den här månaden och kastar dem i nonsens, lek, skratt och dylikt. Akta er för dessa TV-program och TV-serier bortsett från det som är nyttigt och påminner om Allâh (´azza wa djall).