Så skall magiböcker behandlas

Fråga: Vad är domen för att läsa magiböcker för nöjets skull med vetskapen att handlingen är förbjuden?

Svar: Det är inte tillåtet att läsa i magiböcker. Han kan bli påverkad av dem. Han skall hålla sig borta från dem och inte läsa dem. Det är obligatoriskt att bränna och förstöra magiböcker. Detsamma gäller alla andra böcker som består av kätteri och avvikelse. Det är obligatoriskt att förstöra dem. De skall inte låtas vara. Skulle han råka hitta en sådan bok skall han inte läsa den. Han kan inte garantera sin säkerhet. Ingen skall prisa sig själv och anse att han inte kan påverkas och att han skall förkasta falskheten i den. Jo, de kan visst påverka honom. Således skall du undvika dem och hålla dig borta från dem. Det är obligatoriskt att ingen magibok är kvar. Det är obligatoriskt att de förstörs direkt.