Så skall lektioner och föreläsningar vara

Fråga: Efter att jag hade lyssnat på en lärds föreläsning om livet efter detta, vägledde Allâh (´azza wa djall) mig. Efter den dagen har jag fått smaka på trons sötma. Jag lever numer ett annat liv som är fyllt med lycka och harmoni. Jag lever med mina barn och lär dem Allâhs skrift och att kalla till Allâhs religion och påminner mig om Allâh i alla situationer.

Jag har tagit på mig en islamisk klädsel som är lämpad efter den muslimska kvinnan. Trots denna svåra och nya väg som jag har tagit betraktar min familj, mina släktingar och resten av familjen  mig som sjuk. De bekämpar mig alltid och anser mig vara sjuk med tvångstankar. Därför skickar jag detta till Shaykh Sâlih så att han kan få mig att förbli stabil på den raka vägen.

Svar: Detta är ett gott tecken från kvinnan som blev påverkad av den fina föreläsningen – må Allâh belöna den som gav den. Det är så föreläsningar skall vara. De skall förklara den här religionen och dess dygder och locka till den. Föreläsningar skall inte handla om andra ämnen som politiken och andra ämnen som får människorna att slösa bort sin tid och bli upphetsade utan att gagnas något. De blir bara skadade. Det är så här föreläsningarna skall vara och i synnerhet i moskéerna. Fredagspredikan och tillrättavisningarna skall vara på det här viset. De skall påminna om Allâh (´azza wa djall) och lära människorna det som de inte vet om sin religion.

När du nämnde att du har ångrat dig inför Allâh och börjat praktisera Allâhs religion och täckt dig, skall du veta att det är bättre för dig och att det här livet skiljer sig från ditt första liv. Det är ett liv av vägledning och tro. Håll fast vid det. Se till att påöka din tro. Se till att lyssna på bra föreläsningar och påminnelser av Allâh.

Låt dig inte skrämmas av dessa människor som vill få dig att gå tillbaka och lämna gåvan som Allâh har gett dig. Dessa människor hör till de djävulska människorna. De vilseleder människor och lockar dem från det goda.

Håll fast vid religionen och gå på din väg och härda med den. Se till att lära dig nyttig kunskap så att din ånger och dyrkan är baserade på insikt och nyttig kunskap.