Så skall kvinnan inleda sina islamiska studier

Publicerad: 2012-07-19
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://muqbel.net/sounds.php?sound_id=17

 

Det fanns många rättfärdiga kvinnor som utgjorde en referens för samfundet. Några av dem var de troendes moder ´Â’ishah, Umm Salamah, ´Amrah bint ´Abdir-Rahmân och Hafsah bint Sîrîn. Det finns fortfarande många kvinnor som befinner sig i ett bra tillstånd.

Man bör prioritera det allra viktigaste. När sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg Mu´âdh till Jemen, sade han:

”Låt det första som du kallar dem till vara trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.”

Därefter nämnde han resten av hadîthen. Likaså nämns det i hadîthen som är helt okej att använda sig av på grund av alla dess hopsamlade vägar:

”Det är obligatoriskt för varje muslim att söka kunskap.”

Den omfattar även kvinnorna då föreskrifterna berör i princip män och kvinnor.

Om den kvinnliga studenten är könsmogen, skall hon först och främst lägga ned vikt vid det som Allâh har förpliktigat henne. Exempel på det är kunskap om reningen, domar om månadsperioden och puerperium, bönen och makens rättigheter. Skulle hon däremot inte vara könsmogen, råder vi henne att memorera Qur’ânen. När Qur’ânen memoreras i ung ålder, fastnar den i minnet.

Kvinnan bör likaså schemalägga sin tid. Jag tycker om ordspråket:

Den som har höga mål
är uppe om nätterna