Så skall kallarnas fel behandlas

Fråga: Vad råder ni studenterna och andra som ser fel härröra från individer som kallar sig själva för kallare (دعاة) och fördömer dem öppet? Vad säger ni om den handlingen? Vad är bäst att göra i den situationen?

Svar: Det är de lärda som skall avvisa dem. Deras bekräftade fel skall skrivas ned och tas upp med de lärda. Det är de som skall fördöma dem. Vi tillåter ingen avvisa eller avvisas. Vi tillåter inget sådant. Det är bara kaos; ett akademiskt kaos.