Så skall imamen påminnas

Fråga: Är det föreskrivet att påminna imamen för att korrigera bönen? Exempelvis säger jag till honom om han glömmer Sudjûd:

وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

”Och fall ned på ditt ansikte tillsammans med dem som faller ned i tillbedjan.”1?

Svar: Om du säger något ur Qur’ânen, så är det harmlöst. Allt annat tal är otillåtet.

Fråga: Får den ledde upplysa imamen med något annat än Tasbîh, exempelvis genom harkling?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människor! Hur kommer det sig att ni klappar när ni glömmer något i era böner? Bara kvinnor skall klappa. Om någon glömmer något i bönen skall ni säga:

سبحان الله

”Fri är Allâh från brister!”2

Vi överskrider inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.

115:98

2al-Bukhârî (2690).