Så skall gravdyrkarna behandlas enligt as-San´ânî

Måhända säger du att om dessa gravdyrkare är avgudadyrkare måste de även bekämpas och bemötas liksom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bemötte avgudadyrkarna. Den åsikten delar förvisso en grupp imamer. Enligt dem måste dessa människor först och främst kallas till Tawhîd. De måste få det klargjort att deras dogm är avguderi och att tron på sändebudens budskap uppfylls inte förrän de överger sin dogm, ångrar sig för den och dyrkar Allâh allena på alla sätt och vis.

Det är de lärdes plikt. De måste klargöra att dogmen som baseras på eder, offer och Tawâf runt gravar är avguderi och förbjuden och inget annat än det avgudadyrkarna brukade göra med sina statyer. Då de lärde klargör det för ledarna och kungarna, måste ledarna och kungarna skicka budbärare till dem och uppmana dem att dyrka Allâh allena. Den som godtar och medger förskonar sitt liv, sin egendom och sin avkomma. Den som vidhåller skall bemötas liksom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bemötte avgudadyrkarna.