Så skall fyra Raka´ât innan ´Asr bes

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh benåda personen som ber fyra Raka´ât innan ´Asr.”

Skall dessa Raka´ât bes med två eller en Taslîm?

Svar: Med två Taslîm. Det finns en rapportering som säger:

”Natt- och dagsbönen är två och två.”1

De skall alltså bes med två Taslîm.

1al-Bayhaqî (2/487). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (3832).