Så skall de gifta männen göra när de ser en vacker kvinna

441 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det hör till era bästa handlingar, nämligen att ni gör det lovliga.”

Rapporterad av Ahmad (4/231) och Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (2/20) via at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (22/338) via Mu´âwiyah bin Sâlih, från Azhar bin Sa´îd al-Hirâzî som berättade att han hörde Abû Kabshah al-Anmârî säga:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med sina följeslagare. Rätt som det var gick han hem och kom tillbaka nybadad. Vi sade: ”Allâhs sändebud! Hände något?” Han sade: ”Ja. Den och den kvinnan gick förbi och jag fick lust för kvinnor varpå jag gick till en av mina hustrur och hade samlag med henne. Så skall ni göra. Det hör till era bästa handlingar, nämligen att ni gör det lovliga.”

Dess berättarkedja är autentisk och dess återberättare är pålitliga.

Tillsynes tyder hadîthen på att kvinnans ansikte var avtäckt. Det är ett av många bevis för att kvinnans ansikte inte är ´awrah.