Så skall barn lära sig Tawhîd

Fråga: Jag vill lära mitt hemlands barn Tawhîd på ett kortfattat sätt. Många människor hos oss är i trettioårs ålder och saknar kunskap om trosbekännelserna. Vad råder ni mig och hur skall jag lära dem på ett bra sätt?

Svar: Thalâthat-ul-Usûl. Lär dem ”Thalâtat-ul-Usûl”. Den är kortfattad, tydlig och bra.