Så skall Ashâ´irah och andra innovatörer bemötas

Hela världens lärda är enade om att skolastiker är avvikande innovatörer och uteslutna från de lärda. De lärda är endast de som memorerar och begriper återberättelser. De varierar sinsemellan sett till behärskning, urskiljning och förståelse.

Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân underrättade oss: Ibrâhîm bin Bakr berättade för oss: Jag hörde Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Ishâq bin Khuwayz Mindâd al-Misrî al-Mâlikî säga (i kapitlet om uthyrning i sin bok om meningsskiljaktigheter) att Mâlik sade:

”Det är inte tillåtet att hyra några som helst sekteriska, innovativa och astrologiska böcker.”

Han nämnde ett par böcker och sade därefter:

”Enligt oss är sekteriska och innovativa böcker de som är skrivna av skolastiker som Mu´tazilah och andra. En sådan uthyrning upphävs.”

Han sade:

”Detsamma gäller astrologiböcker, amuletter relaterade till djinner och annat.”

Han sade i kapitlet om vittnesmål när han tolkade Mâliks ord:

”Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’s vittnesmål är otillåtna. Enligt Mâlik och alla andra våra kollegor är Ahl-ul-Ahwâ’ skolastiker. Varje skolastiker tillhör Ahl-ul-Ahwâ’, oavsett om han är Ash´arî eller någonting annat. Hans vittnesmål i islam tas aldrig emot. Han skall bojkottas och straffas för sin innovation. Om han vidhåller den skall han krävas på ånger.”

Dogmen om Allâhs namn och egenskaper är ingenting annat än det som nämns i Qur’ânen, rapporteras autentiskt i Sunnah eller samfundet är enat om. Hadîther rapporterade av fåtaliga återberättare (أخبار الآحاد) skall underkastas och inte vara föremål för debatter.