Så skall Allâhs röst betros

3250 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen skall Allâh (´azza wa djall) säga: ”Âdam!” Då svarar han: ”Jag besvarar Dig och ber Dig om lycka.” Då kallas han med en röst: ”Allâh befaller dig att ta ut en grupp från din avkomma till Elden.” Då säger han: ”Herre! Hur många är sända till Elden?” Då säger Allâh: ”Niohundranittionio av tusen.” Då föder den havande kvinnan och barnet grånar:

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

”Och människorna skall ses druckna, fastän de inte är druckna; nej, Allâhs straff är strängt.”1

Människorna besvärades av det så mycket att deras ansikten ändrades. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Niohundranittionio från Ya’djûdj och Ma’djûdj och en från er.” Därefter sade han: ”Ni i förhållande till andra människor är som svarta hårstrån på sidan av en vit tjur. Jag hoppas att ni utgör en fjärdedel av paradisets befolkning.” Då sade vi att Allâh är större. Sedan sade han: ”En tredjedel av paradisets befolkning.” Då sade vi att Allâh är större. Då sade han: ”Hälften av paradisets folk.” Då sade vi att Allâh är större.”2

Den har en intygande rapportering via Djâbir bin ´Abdillâh med formuleringen:

”Han skall ropa med en röst som kommer att höras av alla som är såväl nära som avlägsna…”

Hadîthen är autentisk. al-Bukhârî rapporterade den med en reducerad berättarkedja i ”as-Sahîh” och en fullkomlig berättarkedja i ”Khalqu Af´âl-il-´Ibâd”3 och ”al-Adab al-Mufrad”4. Den är stark enligt Hâfidh Ibn Hadjar. Jag nämnde dess källor och dom i ”Dhilâl-ul-Djannah”5.

Däri finns en avvisning av al-Bayhaqî som sade:

”Det finns inte en enda autentisk hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om rösten.”6

Därefter vinklade han hadîthen så att rösten härrör från en ängel eller någon annan. Det klargjorde Hâfidh som anvisade en avvisning av honom och sade:

”Så säger de imamer som dementerar rösten. Det fordrar att Allâh har inte låtit någon ängel eller något sändebud höra Hans tal, utan inspirerat dem med det.”

Det är falskt och opponerande mot de många bevisen. Det räcker att du vet att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade när Han talade med Mûsâ:

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى

”Jag har utvalt dig; lyssna nu noga till det som skall uppenbaras.”7

Sedan sade han:

”Dementin beror på jämförelsen med skapelsernas röster som härrör via ljudbildningar. Det är uppenbart vad en sådan jämförelse består av. En röst kan lyda utan ljudbildningar på samma sätt som en beskådning kan ske utan strålar. Det går vi med på, men inte på den omnämnda jämförelsen. Skaparens egenskaper kan inte jämföras med skapelsens egenskaper. I och med att rösten är bekräftad via dessa autentiska hadîther, så är det obligatoriskt att tro på den; antingen genom att säga att betydelsen är okänd eller också tolka den.”

Nej, den skall betros som alla andra egenskaper samtidigt som vi anser att dess beskaffenhet är okänd och att bara Han (subhânahu wa ta´âlâ) känner till den:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”8

122:2

2al-Bukhârî (7483) och Muslim (222).

3Sid. 89

4970

5513

720:13

842:11