Så skall Ahl-ul-Bid´a behandlas

Fråga: Bevisar Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) krig mot dem som inte betalade allmosan att man skall vara hård och sträv mot dem motsätter sig hadîtherna och Ahl-ul-Bid´a?

Svar: Hårdhet och strävhet skall tillämpas på de omedgörliga. De som inte är omedgörliga skall behandlas vänligt. De skall attraheras och lockas till sanningen.