Så skall Adhân läsas i det nyfödda barnets öra

Fråga: I samband med att vissa människor får barn läser de Adhân i barnets högra öra och Iqâmah i dess vänstra öra. Har det rapporterats i Sunnah?

Svar: Det har nämnts i Sunnah, men hadîtherna om Iqâmah är svaga. Hadîtherna om Adhân är starkare. Därför skall Adhân läsas i barnets högra öra så fort det föds. De flesta människorna klarar dock inte av att göra det i dag då det är sjukhusets sjuksköterskor som förlöser. Men om man närvarar vid förlossningen så skall man se till att läsa Adhân i barnets högra öra. Det skall dock inte läsas högt så att örat kommer till skada. Det skall läsas lågt. De lärda säger att syftet är att det första barnet hör är böneutropet och kallet till bönen.