Så skaffas kunskap om medicin

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/40-41)

Fråga: Vissa studenter säger att doft saknar påverkan på sår och svullnader varför den som tror att doft verkligen påverkar anförtros till sin dogm. Stämmer det?

Svar: Regeln säger att inget bekräftas utan uppenbarelse eller tester. Allâh (ta´âlâ) sade exempelvis om biet:

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ

”Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur det i vilken det finns läkande ämnen för människorna.”1

Därmed vet vi via uppenbarelse att honung är botemedel. Likaså sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om nigellafröet:

”Det botar allt frånsett döden.”2

Även det vet vi via uppenbarelse.

Det andra sättet är som sagt via tester. Sådant test är materiellt. Det är allom bekant att vissa sår påverkas av vissa dofter och inte av alla. Det vet man alltså via tester. Så fort den skadade kommer i kontakt med doften börjar såret läka. På samma sätt vet vi att vissa örter har läkande effekt på magen eller medför feber. Alla läkemedel idag som inte är via uppenbarelse är fastställda via tester. Mig veterligen påverkas sår av vissa dofter. Beviset för det är att de är försiktiga med dessa dofter; endast en liten mängd av besk vätska dricks eller droppas i näsan så att inte doften kommer in i porerna. Med andra ord, det vi vet har en materiell verkan får brukas och är inte avguderi. Dock är det inte tillåtet att bruka något påhittat som saknar effekt.

116:69

2al-Bukhârî (5687) och Muslim (2215).