Så ska islam förstås

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 63-66

Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”1

Vi är skyldiga att begripa religionen på alla sätt och vis däribland via telefoner, radiostationer, föreläsningar och lektioner enligt Salafs dogm och sunda böcker. Vi är skyldiga att sitta med de lärde som får oss att begripa religionen. Så ska vissa av oss studera och lägga en grund för efterkommande generationer så att varje samhälle kan ha tillgång till utslag, domslut, undervisning och dylikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade oss för splittring och oenighet och sade:

Lyssna och lyd ehuru en stympad abessinsk slav skulle ha makten över er.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”3

Förr var det olikheter som Djahmiyyah, Qadariyyah, Mu´tazilah, Ashâ´irah och andra. Idag är det olikheter som al-Ikhwân al-Muslimûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh, Hizb-ut-Tahrîr och andra. Så vilken väg är räddad hos Allâh (subhânahu wa ta´âlâ)? Allâhs (´azza wa djall) väg; vi ska läsa Qur’ânen och tolka den enligt följeslagarnas tolkningar. För att göra det får vi referera till Ibn Djarîrs, Ibn Kathîrs, al-Baghawîs och as-Sa´dîs respektive tolkningar samt andra böcker som är baserade på samma metod; de tolkar Qur’ânen med rapporteringar från följeslagarna och efterföljarna.

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (67).

2Muslim (648).

3Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).