Så ska fördärvare straffas

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Fatâwâ al-´Irâqiyyah (2/905)

Rövare ska avrättas eftersom de plundrar folk på deras egendomar. Liksom tjuvar är deras fördärv allomfattande varför de förtjänar att avrättas, en dom som de lärde är enade om. Samma dom gäller om den dräpte har längre rang än dråparen, som att en fri dödar en slav eller att en muslim dödar en skyddsskattsbetalande jude eller kristen eller en allierad otrogen. De lärde är oense om den muslimske dråparen ska avrättas i detta fall då han sprider fördärv på jorden. Den starkaste åsikten är att han ska avrättas eftersom hans fördärv är allomfattande. På samma sätt ska muslimen som stjäl de omtalade otrognas egendomar handhuggas och fängslas om han berövar dem på deras rätt.