Så ska extremism bekämpas

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Fråga: Idag utsätts många ungdomar för prövningar relaterade till extremism. Vilken nytta gör dessa seminarium i kampen mot extremism?

Svar: Extremism finns i alla tider och ska bekämpas med gagnande kunskap; Qur’ânen och Sunnah. När extremism konfronteras med kunskap försvinner den. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

”Och säg: “Sanningen har kommit och då har lögnen vikit; ja, lögnen är dömd att vika!”1

Vi har ju tillgång till Qur’ânen och Sunnah. Så länge vi håller fast vid Qur’ânen och Sunnah, säger Allâh:

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

och att Våra styrkor skall hemföra segern.”2

Vi har inget att frukta så länge vi har Qur’ânen och Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag ska lämna något till er med vilket ni inte kommer att gå vilse efter mig så länge ni håller fast vid det; Allâhs skrift och min Sunnah.”3

Både Qur’ânen och Sunnah är tillgängliga, lov ske Allâh. Däremot måste man lära sig Qur’ânen och Sunnah, på ett korrekt sätt, under de specialiserade lärde. Det är så falskhet och tvivel ska bekämpas. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

”Och vilka exempel de än ställer till dig, kommer Vi att ge dig sanningen och den bästa förklaringen.”4

Så länge vi har tillgång till Qur’ânen, kommer vi – med Allâhs tillstånd – inte att besegras. Förutsättningen är att vi efterlever och praktiserar den. Dessa människor har bara tvivel medan vi har tillgång till sanning, ljus och vägledning. De har bara tvivel och falskhet. När de lärde konfronterar dem med Qur’ânen och Sunnah, förlorar och försakas de – med Allâhs (´azza wa djall) tillstånd.

117:81

237:173

3Muslim (1218) och Abû Dâwûd (1905).

425:33