Så ska en muslimsk arbetare vara

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 614

Allâh (subhânah) sade:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

En av de två sade: ”Fader! Låt honom arbeta för dig; du kan inte få en bättre man; han är både stark och pålitlig.”1

Det vill säga att Mûsâ (´alayhis-salâm) var den bäste som kunde bli anställd, ty han var både stark och pålitlig. Den bästa sortens arbetare är ju han som är såväl stark som pålitlig i sitt arbete; han klarar av sitt arbete och han bedrar inte. Alla människor som tar sig an ett arbete ska lägga dessa två egenskaper på minne. Arbetet brister om bara en av dem uteblir, än mer om bådadera uteblir. När båda egenskaperna finns i en arbetare blir hans arbete fullkomligt och fulländat. Anledningen att hon beskrev Mûsâ (´alayhis-salâm) på detta vis var att hon såg hans styrka när han vattnade deras boskap, och hans pålitlighet och religiositet när han benådade dem när de båda kvinnorna befann sig i ett utsatt läge.

128:26