Så säger vissa Hizbiyyûn

Fråga: Jag läste i er förklaring till Kitâb-ut-Tawhîd om ”Shirk-ul-Hâkimiyyah”. Vad är det? Är det en större otro som utesluter personen ur religionen?

Svar: Det har jag inte sett. Det finns inget specifikt avguderi i Hâkimiyyah1. Det är vissa Hizbiyyûn som säger så. Det är de som säger ”Shirk-ul-Hâkimiyyah”. Avguderiet sker i dyrkan. Där kommer Hâkimiyyah in. Styre med Allâhs uppenbarelse är dyrkan och lydnad till Allâh (´azza wa djall):

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ

”Du skall därför döma mellan dem, stödd på det som Allâh har uppenbarat och inte foga dig efter deras önskningar;”2

Det innefattas av dyrkan. Hâkimiyyah är ingen egen kategori. Det innefattas av dyrkan av Allâh.

25:49