Så säger vi

380 – Muhammad bin Ibrâhîm al-Qaysî. Han framförde flera saker från vår imam däribland det som al-Athram rapporterade: Muhammad bin Ibrâhîm al-Qaysî berättade för mig:

”Jag sade till Ahmad: ”Det sägs att Ibn-ul-Mubârak blev frågad hur vi skall lära känna vår Herre (´azza wa djall). Då sade han: ”Han är ovanför den sjunde himlen, över Sin tron, med en gräns.”

Ahmad sade:

”Så säger vi.”