Så säger Sûfiyyah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: Vissa menar att om du vill åkalla Allâh ska du inte säga vad du önskar eftersom det räcker att Allâh vet ditt ärende…

Svar: Det påminner om den som säger:

Hans kunskap om min situation

räcker för att jag inte ska behöva fråga Honom

Så säger Sûfiyyah. Åkallan är ett måste, åkallan är dyrkan. Du ska uttala din bön om att Allâh förlåter dig, benådar dig, försörjer dig och så vidare. Du ska nämna det du vill ha av Allâh (´azza wa djall). Det är Sûfiyyah som säger att man inte ska åkalla därför att Allâh känner ens ärende.