Så säger Murdji’ah

Fråga: Den som säger att handling är ett villkor för tron…

Svar: Så säger Murdji’ah, så säger Murdji’ah. Handlingen tillhör tron och utgör inget villkor. Den tillhör tron. Tron består av tungans tal, hjärtats troslära och kroppsdelarnas handlingar. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Denna definition är grundad på bevis, inte människornas åsikter eller lustar. Det är tron.