Så säger många egyptier

Fråga: Det finns de som säger när de ber någon om något: ”Vid profeten (و النبي)! Gör så!” Finns det något fel med det?

Svar: Ja. Det är en svordom vid någon annan än Allâh. Att säga ”Vid profeten!” är en svordom vid någon annan än Allâh. Han har kanske vuxit upp med det och menar egentligen inte det. Dock är det obligatoriskt att undvika tala på det viset och förbjuda honom det. Många egyptier säger: ”Vid profeten!” En av dem säger: ”Vid profeten! Jag dyrkar bara Allâh!”

Fråga: Skall jag fördöma den som säger så?

Svar: Ja. Förklara för honom. Han är kanske okunnig och vet inte. Förklara det för honom. Han hör landsmännen säga en sak och har vuxit upp med det och tror därav att det är tillåtet.