Så säger lekmän

Publicerad: 2011-08-09
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5405

 

Fråga: Räcker det med Shurûq-bönen istället för Dhuhâ-bönen?

Svar: Shurûq-bönen är Dhuhâ-bönen. Det är lekmännen som kallar bönen för “Shurûq-bönen”. Den som ber efter att solen har gått upp har bett Dhuhâ-bönen.