Så säger islams imamer och Ahl-us-Sunnah

Flera stycken har rapporterat från Abûl-´Abbâs as-Sarrâdj att han har sagt: Jag hörde Qutaybah bin Sa´îd säga:

”Detta säger islams imamer och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah: Vi känner vår Herre (´azza wa djall) för att vara ovanför den sjunde himlen över Sin tron, precis som Han själv sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

120:5