Så säger hadîthen

´Abdullâh sade: “Min fader sade:

”Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den första natten till Ramadhân kedjas djävlarna och de upproriska djinnerna fast. Eldens portar stängs och ingen öppnas och paradisets portar öppnas och ingen stängs. En utropare ropar då ut: “Du som strävar efter det goda! Träd fram! Du som strävar efter det onda! Upphör!” Varje natt frigör Allâh någon från Elden.”

Jag sade till min fader: ”Vi ser dock att folk blir besatta i Ramadhân.” Han sade: ”Så säger hadîthen. Prata inte om detta.”