Så säger du efter böneutroparen på morgonen

al-Bukhârî sade:

7 – Kapitel om vad sägs i samband med att böneutropet hörs

611 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni hör böneutropet skall ni säga efter böneutroparen.”1

Till synes bevisar hadîthen att när böneutroparen säger på morgonen:

الصلاة خير من النوم

”Bön är bättre än sömn.”

så säger du också det. Det enda som bevisligen är exkluderat är de två fraserna:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

och:

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

”Kom till framgången.”

1Muslim (383).