Så säger även jag

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/127)

Egyptens domare Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîl-´Awwâm as-Sa´dî sade: Ahmad bin Shu´ayb an-Nasâ’î berättade för oss: Ishâq bin Râhûyah underrättade oss: Muhammad bin A´yan berättade för oss:

”Jag sade till ´Abdullâh bin al-Mubârak: ”En person säger att den som säger att Hans (ta´âlâ) ord:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

”Jag är Allâh. Ingen sann gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!”1

är skapade är otrogen.” Ibn-ul-Mubârak sade: ”Han har rätt.” an-Nasâ’î sade: ”Så säger även jag.”

120:14