Så säger Ahl-ul-Haqq

Angående att Ashâ´irah visar en sak och tycker en annan, liksom hycklarna, så syns det när de bekräftar Allâhs (subhânah) resning över tronen samtidigt som de anser att det inte är tillåtet att säga att Allâh (subhânah) är ovanför himlen, på jorden, ovanför tronen eller uppe. al-Bâqilânî sade:

”Resningen är Hans handling som Han skapade ovanför tronen.”

Det går emot samfundets lärda. När Mâlik bin Anas (rahimahullâh) blev frågad om detta sade han:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”

Allâh (subhânah) sade:

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”1

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”2

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”3

مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

”… från Allâh till vilken många vägar leder upp. Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”4

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”5

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”6

Rapporterad av Abû Dâwûd i ”as-Sunan” via Abû Hurayrah, Djubayr bin Mut´im och andra via profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den här betydelsen och dessa vägar är accepterade och bevarade. Liknande har rapporterats från ´Abdullâh bin Mas´ûd, ´Abdullâh bin ´Abbâs, ´Abdullâh bin ´Umar, Anas bin Mâlik och andra.

Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron med Sin essens och att Hans kunskap är överallt. Han och andra rapporterade det från ´Abdullâh bin Nâfi´, från Mâlik bin Anas (rahimahullâh). Liknande har pålitliga återberättare rapporterat från Sufyân bin Sa´îd ath-Thawrî. Imamerna har även rapporterat liknande från al-Awzâ´î.

Ahl-ul-Haqq anser alltså att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron med Sin essens utan vidrörning. Karrâmiyyah och deras anhängare tror på vidrörning, vilket är villfarelse.

116:50

232:5

335:10

470:3-4

567:16

6Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).