Så såg profeten jordens öst och väst

Muslim rapporterade via Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) att sändebudet sade:

Allâh samlade ihop jorden åt mig så att jag kunde se dess öst och väst. Mitt samfunds kungarike kommer att sträcka sig till det som samlades ihop åt mig. Jag fick två skatter; en röd och en vit.”1

Det kan betyda att Allâh krympte jorden så att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde se hela den. Allâh är ju kapabel till allt.

Det kan också betyda – och Allâh vet bättre – att Allâh stärkte Sitt sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syn så att han kunde se hela världens öster och väster. På samma sätt såg han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Jerusalem när hedningarna frågade honom om det. Då stärktes hans syn så att han kunde se Jerusalem och beskriva staden medan han stod och talade med hedningarna i Makkah. Han nämnde till och med stadens kännetecken som de kände till och deras hemåtvändande karavan som de väntade på och var den befann sig.

1Muslim (2889).