Så rengörs försats

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/111-112)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om försats varvid han befallde tvagning. Då sades det:

”Vad ska jag göra med mina kläder som fläckas ned av den?” Han svarade: ”Ta en näve vatten och skvätt det på den nedfläckade platsen.”1

Han tillät skvättning på försats liksom han tillätt skvättning på pojkurin2. Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade att det är korrekt, ty en sådan orenhet är så pass vanlig och mycken bland singla ungdomar, att det blir för svårt att undkomma den helt och fullt. Således har försats mer rätt att få denna behandling än vad pojkurin och undersidor av läderstrumpor och skor har.

1Abû Dâwûd (210), at-Tirmidhî (115) och Ahmad (3/485).

2Abû Dâwûd (377), at-Tirmidhî (610) och Ibn Mâdjah (525).